נייד: 052-641-5760 | משרד: 077-4030700 | mazzawi.b@gmail.com

חוות דעת מקצועיות בתחומי מיסים ודיני עבודה

עריכת חוות דעת מומחה מקצועית לבתי משפט בתחומי מיסים, כספים ודיני עבודה.

ביקורת והכנת דוחות כספיים לחברות

עריכת ביקורת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון, התשל”ג – הביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים ובחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.

ייעוץ וליווי יבואנים ויצואנים בהליכי יבוא, יצוא וסחר בינלאומי

בדיקת הליכי היבוא והיצוא תוך כדי שאיפה להוזיל עלויות ולמקסם רווחים, תמחור מוצרים לאחר העמסת כל עלויות ההובלה, בחינת שיטות תשלום לספקים לפי רמת הסיכון, בדיקת זמני הובלה וכדאיות הקדמת הזמנות ועדכון תזרים המזומנים באופן שוטף.

ייעוץ מס בנושאי מס הכנסה, מס ערך מוסף וביטוח לאומי

מתן ייעוץ מס על פי חוקי ותקנות פקודת מס הכנסה, חוקי ותקנות מס ערך מוסף וחוקי ותקנות הביטוח הלאומי.

דוחות שנתיים והצהרות הון

דוח שנתי הינו דוח המוגש פעם בשנה המסכם את כל ההכנסות של הנישום באותה שנת מס בגינה מוגש הדוח. הצהרת הון הינו דוח שנדרש להגיש אותו לרשויות המס אחת לכמה שנים, המפרט את הנכסים וההתחייבויות של הנישום ליום מסוים. 

הנהלת חשבונות מקיפה

הזנת הנהלת החשבונות לעצמאיים וחברות, תוך כדי בדיקת שלמות המסמכים על ידי ביצוע התאמות בנקים וכרטיסים באופן שוטף.

חשבות ובדיקות שכר

חשבות שכר- הפקת תלושי משכורת תוך כדי עמידה בכל חוקי העבודה בישראל ודיווח שוטף למוסדות השכר השונים. בדיקות שכר- תכנון ובדיקת מערך השכר אצל מעסיקים ובחינת העמידה בחוקי העבודה בישראל.

מיסוי חברות ועצמאיים

ייעוץ וחישוב מס לחברות ועצמאיים תוך כדי תכנון מס יעיל וחוקי במטרה לחסוך בתשלום המס ולמקסם רווחים. ייצוג ודיווח שוטף מול רשויות המס.

חוות דעת מקצועיות בתחומי מיסים ודיני עבודה

עריכת חוות דעת מומחה מקצועית לבתי משפט בתחומי מיסים, כספים ודיני עבודה.

בדיקות שכר לחברות, עסקים וארגונים

לקביעת פגישת ייעוץ ראשונית ללא עלות וללא התחייבות השאירו פרטים:

בין אם אתם בעלי עסק קיים או מעוניינים לפתוח עסק חדש, נשמח להיפגש לייעוץ מקצועי ראשוני ללא עלות וללא התחייבות בכדי להעניק לכם את כל הידע, הנתונים, הכלים וההמלצות שיסייעו לכם בצמיחת העסק!

השאירו פרטים כאן למטה ואחזור אליכם תוך 48 שעות:

Share This