נייד: 052-641-5760 | משרד: 077-4030700 | mazzawi.b@gmail.com

בודק שכר מוסמך – מה תפקידו?

בודק שכר מוסמך הינו מקצוע חדש יחסית, תפקידו העיקרי של בודק שכר-
לערוך בדיקות תקופתיות במקומות עבודה לפי בקשה, במטרה לוודא את התאמת תנאי העבודה ושכר העובדים בהשוואה למשפט העבודה בישראל ולאתר הפרות דיני עבודה.

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, (התשע”ב-2011):

מטרת חקיקת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, (התשע”ב-2011)-
להגביר וליעל את האכיפה של חוקי העבודה, על ידי הנהגת הליך מנהלי להטלת עיצום כספי על מעסיקים ועל מזמיני שירות כהגדרתם בחוק (ענף השמירה, הניקיון וההסעדה).
וקביעת אחריות אזרחית ופלילית על המעסיקים ומזמיני השירות.
כל זאת על מנת לשמור על זכויות העובדים.
החוק מטיל אחריות ישירה על מזמיני שירות, בגין הפרות שבוצעו על ידי הקבלן ומאפשר לעובד הקבלן לתבוע את מזמין השירות במישרין, למרות שהעובד מועסק דרך קבלן ולא ישירות על ידי מזמין השירות.
לעיון בחוק להגברת האכיפה לחץ כאן.
לעיון בתקנות להגברת האכיפה של דיני העבודה בודק שכר מוסמך, תשע”ז-2017 לחץ כאן.

אכיפת החוק על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים:

האגף לאכיפה מנהלית ועיצומים כספיים במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים מבצעים ביקורת שטח אצל מעסיקים בדרך של ביקורות יזומות אקראיות או בדרך של תלונות עובדים.
המטרה היא לבדוק האם הופרו הוראות החוק להגברת האכיפה.
במידה והביקורת מוצאת הפרה של הוראות החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, (התשע”ב-2011),
נשלחת למעסיק התראה מנהלית או הודעה על כוונת חיוב לפי סעיף 5 לחוק ובה מודיעים שעל כוונת הממונה לעיצומים כספיים להטיל עיצום כספי בשל הפרת הוראת החוק.
במקרה כזה, המעסיק יהיה חייב לתקן את הליקויים ולקבל דוח בודק שכר מוסמך.

בדיקה תקופתית של בודק שכר מוסמך:

על מנת שהמעסיק או מזמין השירות יוודא את התאמת תנאי העבודה ושכר העובדים בהשוואה למשפט העבודה בישראל,
ועל מנת למנוע הטלת עיצומים כספיים והליכים אזרחיים ופליליים נגדו,
עליו להזמין בדיקה תקופתית של בודק שכר אשר תגלה הפרות של הוראות חוקי העבודה שיש על המעסיק לתקן אותם.

משרד באסם מזאווי רואה חשבון בחיפה ו בודק שכר מוסמך
מתמחה בבדיקות שכר תקופתיות, תיקון ליקויים וטיפול בתלונות עובדים, הכל בהתאם להוראת החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה ולצורך מימוש ושמירה על זכויות העובדים בארגון.

זמין לכל שאלה בוואטסאפ ==> bit.ly/MazzawiCPA
לייעוץ ללא התחייבות לחצו כאן או צרו קשר בטלפון
📞– 077-4030700
📞– 052-6415760

למאמרים נוספים בענייני מיסים לחצו כאן

Share This