נייד: 052-641-5760 | משרד: 077-4030700 | mazzawi.b@gmail.com

יבואנים רבים חושבים שמחיר הקניה בחו”ל הוא הפרמטר החשוב ביותר בעסקה. אולם בפועל, למחיר הקניה יש קשר נמוך למחיר הסופי.
המחיר הסופי ייקבע לאחר העמסת עלויות היבוא שכוללות מחיר המוצר, הובלה ועלויות שחרור במדינת המקור, עלויות ביטוח, עלות הובלה ימית או אווירית, מכס ומס קנייה בהתאם למוצר, אגרות נמל היעד, שכ”ט סוכן מכס, עלויות מימון העסקה ועלויות לא צפויות אחרות.

בתי עסק רבים נקלעו לקשיים כלכליים עקב תמחור בחסר של המוצר המיובא.

Share This